4. C típusú tantárgyak listája (a tantárgyleírások a 2. munkafüzetlapon találhatóak)

Kód Tárgy utargy Kr. Követelmény Elmélet + Gyakorlat heti Elmélet +
Gyakorlat féléves
Ajánlott félév Tantárgyfelelős oktató